30. listopadu 2017

UČÍME SE: Svatý Mikuláš - světec z Myry

Mikuláš patří mezi prosincové předvánoční tradice, na kterou se mnoho dětí těší ale mnoho se jich také toho dne obává. 

Kdopak by si nepamatoval z dětství, jak netrpělivě čekal, až se setmí a začne chodit Mikuláš společně s čertem a andělem. Já je natěšeně vyhlížela a ve starším věku jsem se jich snažila potkat co nejvíce. 

Škoda jen, že tato tradice postupem času upadá a už na ulici na potkáme takové množství Mikulášů jako dříve.


KDO JE SVATÝ MIKULÁŠ

Svatý Mikuláš byl biskupem v Myře, která se nacházela v tehdejší Lýkii - na území dnešního Turecka. Byl oblíbený díky své štědrosti a také tomu, že se snažil zachraňovat nespravedlivě obviněné. Někdy je také nazýván, jako Mikuláš Divotvůrce, pro množství zázraků, které se udály díky jeho přímluvě.

Je jedním z nejuctívanějších svatých vůbec - dokonce i přes to, že nikdy nebyl oficiálně prohlášen za svatého. Uctíván je jako patron námořníků, zajatců, obchodníků, rybářů, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků a studentů. 

V té době ale docházelo k velkému pronásledování všech křesťanů. Ti byli následně zavíráni do žaláře a mučeni. Tento osud bohužel patří i Mikuláši, který byl 6. prosince umučen k smrti a právě na toto datum připadá jeho svátek - oslavu jeho svátku doprovází obdarovávání dětí sladkostmi či menšími dárky v předvečer 5. prosince.
V té době ale docházelo k velkému pronásledování křesťanů, kteří byli zavíráni do žalářů a mučeni. Tomuto osudu se nevyhnul ani Mikuláš a 6. prosince byl umučen k smrti. Právě na toto datum proto připadá jeho svátek.

Více zde: http://mikulas92.webnode.cz/o-sv-mikulasi
V té době ale docházelo k velkému pronásledování křesťanů, kteří byli zavíráni do žalářů a mučeni. Tomuto osudu se nevyhnul ani Mikuláš a 6. prosince byl umučen k smrti. Právě na toto datum proto připadá jeho svátek.

Více zde: http://mikulas92.webnode.cz/o-sv-mikulasi/
V té době ale docházelo k velkému pronásledování křesťanů, kteří byli zavíráni do žalářů a mučeni. Tomuto osudu se nevyhnul ani Mikuláš a 6. prosince byl umučen k smrti. Právě na toto datum proto připadá jeho svátek.

Více zde: http://mikulas92.webnode.cz/o-sv-mikulasi/
V té době ale docházelo k velkému pronásledování křesťanů, kteří byli zavíráni do žalářů a mučeni. Tomuto osudu se nevyhnul ani Mikuláš a 6. prosince byl umučen k smrti. Právě na toto datum proto připadá jeho svátek.

Více zde: http://mikulas92.webnode.cz/o-sv-mikulasislavu svátku doprovází rozdávání dárků dětem předvečer 5. prosince.

Byl také inspirací pro vytvoření postavy Santa Clause - ten se USA přetvořil ve fenomén a roznáší dárky o Vánocích. 


LEGENDA

Podle legendy se jedna rodina šlechtického původu dostala do nouze, kdy otec neměl na věno pro své tři dcery a chtěl prodávat jejich panenství. Aby je Mikuláš ochránil od prostituce a bídy, tak jim hodil oknem měšec peněz (či valoun zlata), které byly dostačující jako věno pro první z dívek.

Totéž udělal ještě dvakrát a díky tomu se rodina utvrdila ve víře v boží lásku.

Je ještě jedna legenda ale ta je ošklivá, nelíbí se mi a proto se mi vypisovat nechce - do je ale zvědavý, jistě si jí sám dohledá :-D


TRADICE

Mikuláš chodí každoročně ve trojici s čertem a andělem a nosí dětem sladkosti a dárky - je oblečen v biskupském oděvu s dlouhým plnovousem a holí. 

Anděl je zacílený na hodné děti, čert na zlobivé. Anděl také mnohdy uklidňuje děti, které se bojí čerta. Andělem jsou většinou ženy či dívky. Mají blonďaté vlasy a jsou oblečené celé v bílem s hvězdou na čele.

Čert chodí za účelem děti postrašit. Zlobivé děti obdarovává uhlím či bramborami. Měl by ale opravdu pouze postrašit ne vyděsit. 

Tradičně se děti obdarovávají mikulášskou nadílkou, která může představovat drobné materiální dárky nebo třeba pytlík ovoce a sladkostí. Nejstarší záznamy o mikulášské nadílce jsou v Čechách ze 14. století.


MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD

Průvod měl dříve spíše masopustní ráz. V průvodu Mikuláše často doprovázelo několik andělů a také čertů - dále také dragouni, husaři, hajduci a mnoho dalších v dnešní době neznámých masek. Teprve později zůstal pouze Mikuláš, čert a anděl

Tato trojice je tedy pozůstatek průvodu.


JE ALE SPRÁVNÉ STRAŠIT DĚTI?

Děti by se neměly cítit jakkoliv ohroženy. Trojice Mikuláše, čerta a anděla by se neměla pouštět za práh domova, kde má dítě ten největší pocit jistoty a bezpečí. Měli by být buď za dveřmi a nebo v lepším případě za nimi někam jít.

Některé zdroje uvádějí, že přibližně do 6 let (někde se píše, že i později) dítě nerozlišuje skutečnost od nadpřirozena. Vše nadpřirozené je pro něj, opravdové a pokud by se strašení přehnalo, mohlo by dojít k situacím, které se budou hůře napravovat.

Strašení překročí hranici, jakmile se dítě rozbrečí - k tomu by opravdu nemělo docházet. Mikuláš by měl včas zakročit, dítěte se zastat a čerta umravnit. Není na škodu přirozený respekt ale nemělo by se to proměnit ve strach či hrůzu

Také situaci můžete vyřešit způsobem, že dítěti prozradíte, že se jedná pouze o kostýmy - převlečené lidi (třeba zrovna někdo, koho dítě zná)


BÁSNIČKY


Mikuláš ztratil plášť
Mikuláška sukni
hledali, nenašli
byli oba smutní

_____________________________

Mik miku mik miku Mikuláš,
přišel s čertem na guláš,
Mik miku mik miku Mikuláš,
přinesl nám zimní čas

______________________________

Čerte, čerte, čertíku,
Černá kočka na mlíku.
Čaruj, čaruj, vyčaruj mi
Čokoládu z perníku.

Zdroj obrázku: https://www.ceske-tradice.cz/katalog/zbozi/na-doma-a-ven/papirnictvi/pohlednice/vanocni_541/lada-josef_221/produkt/pohlednice-josef-lada--svaty-mikulas-1932


ZDROJE INFORMACÍ


Ve zdrojích informací zmiňuji web tn.cz, který chce obecně brát s nadhledem - ideálně ho úplně ignorovat :-D ale tento článek se mi líbil :-)

29. listopadu 2017

ČTEME: Z knihovny si půjčujeme - listopad 2017

Tímto článkem zahajuji pravidelné psaní o knihách, které si půjčujeme v knihovně. Vždy tu vypíšu seznam i s odkazy na případné zakoupení a také menší recenze.

Recenze budou krátké, jen seznamovací, jinak by to byl neuvěřitelně dlouhý článek, který by třeba nakonec ani nikdo nečetl :-D

Ale chtěli jste po mě inspiraci, tak jí tu máte :-)
CO JSME SI PŮJČILIPOVÍŠ MI TO?

Tato kniha mě zaujala na první pohled. Klaudinka si s mluvením dala docela na čas, tak se snažím jí v tom mluvení různými způsoby rozvíjet.

Ilustrace mi byly povědomé a doma jsem zjistila proč - stejně ilustrovaná je totiž kniha kouzelného čtení Když roboti brebentí. Takže pokud tento styl ilustrací máte rádi, tak Vás kniha zaujme.
Krásně vtáhne do příběhu a dítě se soustředí, zapojuje a snaží se rozpovídávat. Je plná různých úkolů a témat pro rozvíjení slovní zásoby, jazykového citu a vyjadřování.

V úvodu knihy se dítě seznámí s jejími průvodci Otíkem a Bětkou. Písmena jsou často poměrně veliká, aby je dítě mohlo zároveň zkoušet  pojmenovávat nebo číst.V průběhu čtení se otevírají různá témata. 

Například povídání o tom, co voní a nevoní, co chutná a nechutná, jaké počasí má dítě nejradši, jaká pozná povolání, čím bude až vyroste apod.
Pojmenovává různé druhy dopravních prostředků a popisuje co létá, jezdí, pluje. Můžete se také bavit o tom, jakým dopravním prostředkem jste už cestovali.

Na dalších stranách se spojují předměty, které k sobě patří nebo se například hádá, kdo kde bydlí. Také se pojmenovávají zvířecí rodiny a hledají se chyby či tvary.Řeší se časová posloupnost - co bylo, je a bude ale také to, co se stalo předtím a co až potom.

Počítá se pomocí prstů nebo se procvičují strany - nahoře, dole, vpravo, vlevo. Také se pokládají různé druhy otázek - kam? kde? kdy? proč? kolik? jaký? odkud?
Děti si mohou zahrát slovní fotbal nebo se učí vytleskávat slova a počítat slabiky

Na konci knihy se nachází pomocný seznam ke konkrétním stranám, který pomáhá dále rozvíjet konkrétní témata a inspiruje otázkami.

Moc se mi líbí! Obě nás opravdu zaujala a se zájmem jsme si jí prohlíželi a povídaly si :-)


CO? PROČ? JAK?

Naprosto úžasná kniha plná krásných reálných obrázků zvířat, která zodpovídá nespočet základních ale také zajímavých otázek.
Je rozdělena do několika základních kapitol

 • Bezobratlí
 • Savci
 • Plazi
 • Ptáci
 • Ryby a žraloci
 • Pobřežní oblast
 • Deštný prales

Obsahově je opravdu bohatá.

Zde máte přehled otázek a témat, která se v knize řeší. Je tam toho ohromné množství a zároveň narazíte také na ověření svých znalostí formou několika testů.


Na každé dvoustraně je vlevo nahoře zakroužkované nějaké zvíře, které musíte najít. To Klaudinku bavilo hodně - celkově je na jakékoliv hledání :-)

Kniha je plná všemožných informací a odpovědí na různé otázky, které bych sama ze sebe jen tak nevymáčkla :-D Může to být úžasný průvodce pro rodiče zvídavých dětí, které se neustále na něco ptají :-)
Dokonce se mnohdy nad informacemi i pobavíte.

Například co se týče velryb - někteří námořníci si dříve totiž pletl velryby s ostrovy a pokoušeli se u ncih přistát :-D
Teď budu vypadat asi jako dobrej negramot ale já třeba vůbec nevěděla, že jsou želvy pomalé kvůli tomu, že mají děsně těžký krunýř - v pohybu je dost omezuje a proto se plazí maximálně 500 metrů za hodinu.
Také u ptactva se dozvíte mnoho zajímavých informací. 

Jako například, že Rorýs za letu i spí - přistává na zem pouze v okamžiku, kdy si staví hnízdo. No a nebo, že Albatros se př vzletu rozbíhají tak, že si v hnízdišti musí vybudovat zvláštní rozjezdovou dráhu :-D
Ilustrace jsou úžasné. Reálné a do detailu propracované. Knihu si prohlížím i se Sofinkou, které ukazuji a pojmenovávám právě obrázky. Takže co se toho týče, určitě bych knihu doporučila i pro ty nejmenší jako zdroj krásných reálných obrázků.
V knize najdete nejen zajímavé informace o zvířatech, ale také třeba proč moře vyplavuje medúzy na souš, proč racci hnízdí na útesech, co jsou to písečné duny nebo například co všechno žije v tůňkách.
Zajímavé informace se také dozvíte o deštných pralesech.

Proč je v nich taková tma, co vůbec je ten deštný prales, kdo přebývá v korunách stromů, co jsou to epifity, proč chameleoni mění barvu nebo například čím jsou deštné pralesy tak významné.
Z této knihy jsem doslova odvařená :-D Určitě jí budu muset pořídit!

Vazba je ohebná, jako sešit a celkově je vážně perfektní :-)


PAVOUČÍ PRÁZDNINY

Tak po této knize jsem šla cíleně, jelikož ( jak jsem psala v recenzi na knihu Čekání na Vánoce ) miluju průzkumníka Žárovku z časopisu Puntík a zamilovala jsem si ilustrace autorky Andrei Popprové.

Z knížky Čekání na Vánoce jsem nadšená, tak jsem šla v knihovně cíleně po další knize z její tvorby a tím jsou Pavoučí prázdniny - opět s Luckou, Jendou a Martínkem.

Tato kniha je spíš pro letní dny, opravdu na ty velké prázdniny ale aspoň budu mít dostatek času na ní našetřit a určtě jí budu pořizovat :-)
Stejně jako již několikrát zmiňovaná kniha Čekání na Vánoce, tak i tato je plná různých aktivit, her a úkolů :-) Hned úplně na začátku Vás čeká jedna pěkná hra.
Knihou Vás bude opět provázet Lucka, která vypráví o tom, co se jí přihodilo v létě a jaké bylo její setkání v pavoučky :-)

Na obrázkovém čtení s Klaudinkou poslední dobou ujíždíme. Já ho jako malá milovala - dokonce mi mamka takto kreslila básničky, které se mi díky tomu mnohem lépe učily zpaměti :-)
V knize budete seznámeni s prázdninovou tabulkou, kterou pro děti vytvořil děda s babičkou. Vyplňuje se podle toho, jak se u nich děti chovaly - mně přijde naprosto parádní a asi jí o prázdninách doma také zavedu :-D
Narazíte na spoustu aktivit, jako například malování pavučin, seznámení se s bylinkami, vymalujete si pastelky nebo třeba upletete ponožky :-)

A také Vám ukáží, jak vypadá vyplněná hotová tabulka. No a také nesmí chybět jeden parádní průsvit babiččina pytlíku s dárky pro dět - jéé jak já ty průsvity miluju :-)
Lucčina představa o mléčné dráze je stejná, jako ta moje :-D
No a ke konci knížky narazíte také na pěkný seznam jedlých a jedovatých hub, který se hodí jako základní přehled pro děti :-)Dále se v knize píše o návratu do školy, babím létě a podzimu. V závěru nesmí chybět ani několik parádní vystřhovánek :-)

Též ji zapisuji na seznam "must have" :-D


LÍZA A PUPÍK JEDOU NA VÝLET

Klaudinka ani trochu neváhala a jakmile v knihovně viděla Lízu a Pupíka, tak se na ně vrhla.

Ty bychom také neznaly nebýt časopisu Puntík - díky kterému doma již máme knížku Rok s Lízou a Pupíkem. A tentokrát zkoumáme, jak společně jedou na výlet :-)
Knížka začíná malovaným čtením, o kterém jsem již dříve psala, že ho s Klaudinkou máme moc rády. Takže nadšení bylo velké už od první strany.

Je plná komixů, úkolů a různých hádanek, které určitě zabaví malé i velké a vypráví o tom, jak se Pupík s Lízou rozhodli jet na výlet a jeli vlakem podívat se na hrad :-)
Z hradu se následně rozhodli jít do Zoo ale nakonec došli do Dinoparku.

Další den se rozhodli jet opět na výlet, tentokrát se vydali na koupaliště, kde se bude plnit také spousta úkolů - například hledání různých předmětů v bazénu, bludiště ve formě tobogánu a po cestě z koupaliště budou pomáhat kamarádovi ježkovi.
Ježek je pozval na svojí zahradu, kde si udělali táborák a opekli buřty. Druhý den se vydali domu kolem rybníka, kde mají děti za úkol najít 8 rozdílů a na druhé straně hledají nesmysly.
Další den se vydali společně na pouť. Vyzkoušeli atrakce jako skákací hrad, autíčka i ruské kolo a nakonec se vydali do strašidelného hradu.

Aby těch výletů nebylo málo, tak po odpočinku doma vyjeli na farmu zajezdit si na koních. Přistihla je ale bouřka.
Na konci knihy najdete řešení všech úkolů, aby si děti mohli zkontrolovat, jestli měli vše správně :-)


TISÍC ANGLICKÝCH SLOV

Na této knize jsem vyrostla. Vůbec nevím, jestli se dá ještě sehnat ale je skvělá a doufám, že jí někde u mamky vyštrachám.

Moc mě bavila a hodně jsem se díky ní naučila jako samouk :-)
Kniha má měkkou vazbu a je rozdělena do mnoha témat. Na každé dvoustraně je téma jiné. Krom těch, které jsem vyfotila jsou ještě témata například:

 • At home
 • The garden
 • The workshop
 • The toyshop
 • The park
 • Travel
 • The farm
 • At school
 • The party
 • Food atd.

Na každé dvoustraně se navíc hledá žlutá kachnička, která celé prohlížení a učení se zpestřuje :-)

Můžete společně nejen popisovat příběh, který se děje na tématických dvoustrannách a hledat konkrétní předměty ale také si procvičíte slovíčka a můžete se vzájemně s dítětem zkoušet :-)

Krásné ilustrace a obrovská slovní zásoba, kterou si dítě díky této knize může vytvořit.Nádherná knížka, kterou se opravdu pokuste sehnat nebo minimálně omrkněte Vaše knihovny .. pokud si dobře pamatuji, tak se dřív vyráběla i v němčině :-)


HLEDEJ A NAJDI - ZVÍŘATA NA STATKU

Další z parádních "hledacích" knížek plná krásných reálných obrázků.

Tato je ale spíš pro starší děti, jelikož se tam hledá opravdu velké množství těch konkrétních zvířat. Klaudinka sice umí počítat do dvaceti ale postupně jí to přestalo bavit počítat taková množství zvířat :-D 

Takže buď jen ukazovat, pojmenovávat, hledat a popisovat s menšími dětmi a nebo to nechat na pozdější věk :-)
Kniha je rozdělena do několika kapitol

 • Výběh pro prasata
 • Na salaši
 • Chlév
 • Rybník
 • Pastviny
 • Pole
 • Okolí statku
 • Na louce
 • Kurník
 • Stáj
 • Vrata
 • Trh
Vždy se vlevo nahoře nachází základní informace o tom konkrétním místě.
A také na každé dvoustraně hledáte zvíře, které tam nepatří.
Stránky jsou pevnější, takže vhodné i pro měnší děti :-)
Nemohla jsem najít oficiální prodej konkrétního nakladatelství a na jiných webech byly informace, že není skladem. Tak nevím, jestli se stále prodává ale v knihovnách na ní určitě narazíte :-)


VAŘÍME S DĚTMI PRO DĚTI

V naší Facebookové skupině často padají dotazy na knihy s recepty. 

Tato kniha neni vyloženě zaměřená na zdravé recepty, ale na druhou stranu je určena dětem 3-10 let. Najdete v ní jak zdravější verze receptů, tak také trochu nezdravé ale vše se dá upravit podle vlastní potřeby. Chce to tedy brát trochu s nadhledem a určitě v ní najdete spoustu zajímavé inspirace :-)
Obsahově je to velice zajímavý zdroj inspirace, rozdělený do 11 různých kapitol, které jsou tématicky rozdělené pro různé příležitosti.
Najdete zde inspiraci například na různé druhy domácích zmrzlin, jahodový dort, vafle s žitnou moukou, pohankové palačinky s banánem, datlové řezy s malinami apod.
Mnohdy se jedná o hodně zajímavé recepty, které si sama ukládám pro následnou inspiraci. Zrovna tento recept na řízečky musím časem vyzkoušet :-)
Naučíte se například jak balit závitky, jak zabalit tortillu nebo dokonce jak ozdobit sklenici na dárkový pečený čaj.
 Inspirujete se různými tématickými recepty pro narozeninové oslavy.
Když budete potřebovat rychlý recept, tak Vám třeba pomůže tip na Zeleninové špízy s bramborovou kaší, domácí polentové hranolky, celozrnné špagety s rajčatovou omáčkou nebo například šunkové rohlíky z bazalkového těsta.
No a nebo Vás zaujme recept na parádní domácí rybí prsty! Jo, ten je fakt skvělej a taky si ho ukládám pro pozdější využití :-)
No a aby to nebylo jen samé jídlo, chtělo by to také nějaké to pití že?

Třeba jahodovou limonádu s jablečným džusem, ovocné smoothie se špenátem, pomerančovou limonádu s meduňkou nebo třeba dětskou verzi Mojita :-)
Tak a to je vše. Příště si knížek půjčíme asi méně. Tím, jak je Klaudinka až do 16 hodin ve školce a my jsme téměř každý víkend pryč, tak neni moc čas na to společné čtení a prohlížení

Snad se Vám mé tipy z knihovny líbí a necháte se inspirovat :-)