30. listopadu 2017

UČÍME SE: Svatý Mikuláš - světec z Myry

Mikuláš patří mezi prosincové předvánoční tradice, na kterou se mnoho dětí těší ale mnoho se jich také toho dne obává. 

Kdopak by si nepamatoval z dětství, jak netrpělivě čekal, až se setmí a začne chodit Mikuláš společně s čertem a andělem. Já je natěšeně vyhlížela a ve starším věku jsem se jich snažila potkat co nejvíce. 

Škoda jen, že tato tradice postupem času upadá a už na ulici na potkáme takové množství Mikulášů jako dříve.


KDO JE SVATÝ MIKULÁŠ

Svatý Mikuláš byl biskupem v Myře, která se nacházela v tehdejší Lýkii - na území dnešního Turecka. Byl oblíbený díky své štědrosti a také tomu, že se snažil zachraňovat nespravedlivě obviněné. Někdy je také nazýván, jako Mikuláš Divotvůrce, pro množství zázraků, které se udály díky jeho přímluvě.

Je jedním z nejuctívanějších svatých vůbec - dokonce i přes to, že nikdy nebyl oficiálně prohlášen za svatého. Uctíván je jako patron námořníků, zajatců, obchodníků, rybářů, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků a studentů. 

V té době ale docházelo k velkému pronásledování všech křesťanů. Ti byli následně zavíráni do žaláře a mučeni. Tento osud bohužel patří i Mikuláši, který byl 6. prosince umučen k smrti a právě na toto datum připadá jeho svátek - oslavu jeho svátku doprovází obdarovávání dětí sladkostmi či menšími dárky v předvečer 5. prosince.
V té době ale docházelo k velkému pronásledování křesťanů, kteří byli zavíráni do žalářů a mučeni. Tomuto osudu se nevyhnul ani Mikuláš a 6. prosince byl umučen k smrti. Právě na toto datum proto připadá jeho svátek.

Více zde: http://mikulas92.webnode.cz/o-sv-mikulasi
V té době ale docházelo k velkému pronásledování křesťanů, kteří byli zavíráni do žalářů a mučeni. Tomuto osudu se nevyhnul ani Mikuláš a 6. prosince byl umučen k smrti. Právě na toto datum proto připadá jeho svátek.

Více zde: http://mikulas92.webnode.cz/o-sv-mikulasi/
V té době ale docházelo k velkému pronásledování křesťanů, kteří byli zavíráni do žalářů a mučeni. Tomuto osudu se nevyhnul ani Mikuláš a 6. prosince byl umučen k smrti. Právě na toto datum proto připadá jeho svátek.

Více zde: http://mikulas92.webnode.cz/o-sv-mikulasi/
V té době ale docházelo k velkému pronásledování křesťanů, kteří byli zavíráni do žalářů a mučeni. Tomuto osudu se nevyhnul ani Mikuláš a 6. prosince byl umučen k smrti. Právě na toto datum proto připadá jeho svátek.

Více zde: http://mikulas92.webnode.cz/o-sv-mikulasislavu svátku doprovází rozdávání dárků dětem předvečer 5. prosince.

Byl také inspirací pro vytvoření postavy Santa Clause - ten se USA přetvořil ve fenomén a roznáší dárky o Vánocích. 


LEGENDA

Podle legendy se jedna rodina šlechtického původu dostala do nouze, kdy otec neměl na věno pro své tři dcery a chtěl prodávat jejich panenství. Aby je Mikuláš ochránil od prostituce a bídy, tak jim hodil oknem měšec peněz (či valoun zlata), které byly dostačující jako věno pro první z dívek.

Totéž udělal ještě dvakrát a díky tomu se rodina utvrdila ve víře v boží lásku.

Je ještě jedna legenda ale ta je ošklivá, nelíbí se mi a proto se mi vypisovat nechce - do je ale zvědavý, jistě si jí sám dohledá :-D


TRADICE

Mikuláš chodí každoročně ve trojici s čertem a andělem a nosí dětem sladkosti a dárky - je oblečen v biskupském oděvu s dlouhým plnovousem a holí. 

Anděl je zacílený na hodné děti, čert na zlobivé. Anděl také mnohdy uklidňuje děti, které se bojí čerta. Andělem jsou většinou ženy či dívky. Mají blonďaté vlasy a jsou oblečené celé v bílem s hvězdou na čele.

Čert chodí za účelem děti postrašit. Zlobivé děti obdarovává uhlím či bramborami. Měl by ale opravdu pouze postrašit ne vyděsit. 

Tradičně se děti obdarovávají mikulášskou nadílkou, která může představovat drobné materiální dárky nebo třeba pytlík ovoce a sladkostí. Nejstarší záznamy o mikulášské nadílce jsou v Čechách ze 14. století.


MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD

Průvod měl dříve spíše masopustní ráz. V průvodu Mikuláše často doprovázelo několik andělů a také čertů - dále také dragouni, husaři, hajduci a mnoho dalších v dnešní době neznámých masek. Teprve později zůstal pouze Mikuláš, čert a anděl

Tato trojice je tedy pozůstatek průvodu.


JE ALE SPRÁVNÉ STRAŠIT DĚTI?

Děti by se neměly cítit jakkoliv ohroženy. Trojice Mikuláše, čerta a anděla by se neměla pouštět za práh domova, kde má dítě ten největší pocit jistoty a bezpečí. Měli by být buď za dveřmi a nebo v lepším případě za nimi někam jít.

Některé zdroje uvádějí, že přibližně do 6 let (někde se píše, že i později) dítě nerozlišuje skutečnost od nadpřirozena. Vše nadpřirozené je pro něj, opravdové a pokud by se strašení přehnalo, mohlo by dojít k situacím, které se budou hůře napravovat.

Strašení překročí hranici, jakmile se dítě rozbrečí - k tomu by opravdu nemělo docházet. Mikuláš by měl včas zakročit, dítěte se zastat a čerta umravnit. Není na škodu přirozený respekt ale nemělo by se to proměnit ve strach či hrůzu

Také situaci můžete vyřešit způsobem, že dítěti prozradíte, že se jedná pouze o kostýmy - převlečené lidi (třeba zrovna někdo, koho dítě zná)


BÁSNIČKY


Mikuláš ztratil plášť
Mikuláška sukni
hledali, nenašli
byli oba smutní

_____________________________

Mik miku mik miku Mikuláš,
přišel s čertem na guláš,
Mik miku mik miku Mikuláš,
přinesl nám zimní čas

______________________________

Čerte, čerte, čertíku,
Černá kočka na mlíku.
Čaruj, čaruj, vyčaruj mi
Čokoládu z perníku.

Zdroj obrázku: https://www.ceske-tradice.cz/katalog/zbozi/na-doma-a-ven/papirnictvi/pohlednice/vanocni_541/lada-josef_221/produkt/pohlednice-josef-lada--svaty-mikulas-1932


ZDROJE INFORMACÍ


Ve zdrojích informací zmiňuji web tn.cz, který chce obecně brát s nadhledem - ideálně ho úplně ignorovat :-D ale tento článek se mi líbil :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat