10. října 2018

MÁMY SOBĚ: Montessori kurz - Jazyk

V úplně prvním okruhu online Montessori kurzu jsme se, již před několika měsíci, seznámili s Marií Montessori. Dozvěděli jsme se kým byla, za co bojovala a jaká je filozofie Montessori přístupu. Na článek o základních informacích se zpětně můžete podívat zde - Montessori kurz - Filozofie.

V druhém okruhu jsme si představili praktický život, který v Montessori přístupu hraje opravdu velikou roli. Týká se všeho, co nás a naše děti denno denně obklopuje. Na článek o praktickém životě můžete zpětně mrknout zde - Montessori kurz - Praktický život.

Třetím okruhem byla smyslová výchova. Poprvé jsme se seznámili s Montessori pomůckami a dozvěděli jsme se, jakým způsobem se s nimi pracuje. Také jsme získali spoustu inspirace pro domácí výrobu pomůcek. Zpětně se do něj začtěte zde - Montessori kurz - Smyslová výchova.

Dnes nás čeká další část a tou je okruh JAZYK.
LEKCE V OKRUHU JAZYKA

 • Úvod do jazyka
 • Konverzační karty
 • Párování - dva stejné předměty
 • Párování dvou obrázků
 • Sekvenční karty
 • Opozita
 • Smirková písmena - 1/2
 • Smirková písmena - 2/2
 • Počáteční písmena
 • Koncová písmena slov
 • Skládání slov - 1/2
 • Skládání slov - 2/2
 • Velká pohyblivá abeceda - úvod
 • Pohyblivá abeceda s předměty
 • Párování obrázků s textem
 • Fonetická hra s předměty
 • Čtení krátkých slov
 • Tajná slova
 • Čtení - předměty v krabičce
 • Čtení a tvoření vět
 • Úvod do psaní
 • Psaní na papír
 • Kovové útvary
 • Inspirace - tvoření písmene
 • Inspirace - příprava na psaní
 • Inspirace - vyprávěcí kostky a kamínky
 • Inspirace - tvoření slov 1/2
 • Inspirace - tvoření slov 2/2
 • Inspirace - písmena
 • Inspirace - jazykové hry


ÚVOD DO JAZYKA

Maria Montessori říkala, že schopnost číst přichází jako přirozený důsledek nepřímo poté, co se naučíme psát. Běžně ale převládá názor, že se dítě nejdříve potřebuje naučit číst a až pak psát, jenže je to právě naopak.

Lidská komunikace je tvořena z různých systémů, řeči těla, uměleckých výrazů, tance a hubdy, jazyka symbolů a psaným jazykem. Potencionál našeho jazyka je unikátní. Je to sociální kontakt, který je živý a stále se vyvíjí.

Existuje řada lidí, kteří nedoporučují, aby dítě bylo vystaveno více jazykům. Tvrdí, že je potřeba učit se další jazyk až v době, kdy je dítě starší a vyspělejší. Dítě pak ale přichází o možnost přirozeně absorbovat jazyk a jeho mozek již není tolik připraven na zpracování nového jazyka - věnuje se jiným výzvám. Jazykový vývoj je od narození do 6 let.

Čtení příběhů dětem by se mělo stát důležitou součástí dne. Zajímavý příběh, pocházející ze skutečnosti, obohatí dítě slovní zásobou, nezávislostí, kritickým myšlením, zklidní ho a přitáhne jeho pozornost. Obrázky doplní celý příběh a pomáhají dítěti lépe porozumět textu. Ilustrace by měly být reálné, barvité a srozumitelné, ale ne příliš detailní. Podporují představivost a proto po skončení příběhů můžou děti sdílet své dojmy. Učí se také nové hodnoty skrze vhodné příběhy a proto jsou jako dětská literatura doporučovány příběhy ze skutečného života. Čtení knih buduje u dítěte soustředění, kreativitu, slovní zásobu a kritické myšlení.


KONVERZAČNÍ KARTY

Konverzační karty jsou karty s různými druhy reálných obrázků - fotografie, pohlednice. Vyberete si jeden z nich a s dítětem si pohovoříte i tom, co na obrázku vidíte. Můžete se ho ptát na různé otázky - co se dítěti na obrázku líbí nebo nelíbí, co by chtělo změnit. Důležitá je komunikace a interakce.

Další z možností obohacování slovní zásoby je čtení. Příběh by měl být co nejvíce reálný z důvodu toho, že dítě věří všemu, co uslyší.

Slovní zásobu můžete obohacovat také názvoslovím. Předměty, které si jsou nějakým způsobem podobné (zvířata, jídlo apod.) v kombinaci s třífázovou lekcí, kterou známe již z předšlých okruhů.


SEKVENČNÍ KARTY

Obrázky, které se váží k nějaké události či příběhu. Obrázky ideálně 3 a na každém z nich mít zobrazenu posloupnost. Například jak uvařit puding.

Další možností jsou karty, které jsou ve dvojici a mají k sobě nějaký vztah - vodovky a štětce, smetáček a lopatka, ptáček a hnízdo apod.
SMIRKOVÁ PÍSMENA

Práce se smirkovými písmeny napomáhají dítěti pochopit, že každé písmeno nějakým způsobem zní. Tím, že je obtahuje, se vtiskává tvar písmene do svalové paměti dítěte. Písmena se učí foneticky, protože dítě ve slově Myš neslyší "em" ale "m".

Když dítě zná 2-3 zvuky/písmena, můžete začít využívat třífázovou lekci. Nevybírejte ale společně písmena, která podobně zní nebo vypadají


SKLÁDÁNÍ SLOV

Předpokladem pro skládání slov je to, že je dítě schopno rozeznat písmeno na začátku slova, na konci slova a uprostřed. Také je dobré, aby umělo 10-15 písmen abecedy.


VELKÁ POHYBLIVÁ ABECEDA - ÚVOD

Je potřeba vysvětlit dítěti že samohlásky jsou červené a souhlásky modré. Nejdříve dítě začíná s hledáním stejných písmen, než začne vytvářet slova.
ČTENÍ KRÁTKÝCH SLOV

pracovalo s pohyblivou abecedou, slyší písmena na začátrku, středu,konci slova a umí párovat obrzky a text a také předměty a text.

Pomoci mohou jednoduché doma vytvořené knížečky se slovy, které mají uprostřed stejnou samohlásku - to je potřeba předem oznámit dítti.


ČTENÍ A TVOŘENÍ VĚT

V případě, že je dítě schopno foneticky číst česká slova, začneme s nim procvičovat čtení jednoduchých vět - frází. Je potřeba, aby u vět byl obrázek, který napomáhá dítěti přečíst text.

Po dostatečném procvičení jednoduchých vět se jim může připravit aktivita, kdy se holá věta rozstříhá na jednotlivá slova a dítě se pokusí samo složit větu dohromady.


ÚVOD DO PSANÍ

Předtím než si dítě začne procvičovat jak kopírovaT nebo přepisovat písmena na papoíár, mělo by si to procvičovat psaním v písku nebo křídou na tabulce s linkami i bez linek.
PSANÍ NA PAPÍR

Až následně po procvičení psaní v písku či křídou se přechází na čistý papír, kde si nejdříve zkouší vždy jednotlivé písmeno různých velikostí, pak zkouší psát do řady, na linku a nakonec přejde na linkovaný papír. 


KOVOVÉ ÚTVARY

Jsou specielně vytvořeny tak, aby dítěti napomohly naučit se psát.

Nejdříve začneme jedním tvarem a postupně ho kombinujeme s dalšími.

Postupujeme dle danných kroků. 

V prvním kroku si vezmeme si rámeček, který postavíme do středu papíru (papír velikosti co nejvíce podobné právě rámečku) a obkresklíme tvar v rámečku pastelkou. 

V druhém kroku již máme pastelky připraveny dvě. Nejprve opět postavíme do středu papíru rámeček a obreslíme tvar, následně tvar přiložíme co nejpřesněji obkreslení a obreslíme ho druhou pastelkou. 

Ve třetím kroku máme už 3 barevné pastelky. Postupujeme stejně. Nejdříve rámeček, následně přiložíme tvar a s třetí barevnou tužkou se snažíme v kruhu kreslit dlouhého nepřerušovaného hada od shora dolu - dítě se učí jak udržet písmena na loinkách a mezi linkami a nepřesahovat.

U čtvrtého kroku kombinujeme dva kovové útvary. Tentokrát se nepracuje s rámem ale pouze s kovovým útvarem. Při ruce máme dvě barevné pastelky. Nejdíve obkreslíme jeden, následně druhý a opět vytváříme hada. Nejdříve jeden tvar, nádledně druhý tvar tam, kde je prádzné místo, kam had nesodáhnul.

V dalších krocích  se kombinují

 • 3 různé útvary a 3 barvy 
 • jeden tvar 2x a dvě barvy
 • jeden útvar 3x a 3 barvy
 • jeden tvar jednou a vyplnění druhou barvou od největšího tlaku až po nejjemnější
INSPIRACE

Ani tady nesmí chybět spousta inspirace pro to, jakým způsobem tvořit doma písmena třeba z kuchyňských surovin, jak procvičovat psaní pomocí tabulové fixy a zalaminovaných obrazců, jak a jakým způsobem vyrobit vyprávěcí kostky či kamínky se slovy či obrázky.


https://www.facebook.com/montessorihracky.cz/

Dále několik skvělých doma vytvořených aktivit, které zábavnou formou pomáhají dítěti s tvorbou jenoduchých slov ale také jednotlivých písmen. Můžete k tomu využít třeba i kolíčky, magnetické pásky, chlupaté drátky, krabičky od sirek apod.


https://www.facebook.com/montessorihracky.cz/

V úplném závěru získáte tipy na různé jazykové hry, které můžete s dětmi hrát.

Další vlnu inspirace pro rozvoj jazyka ručně vytvářenými aktivitami najdete na oficiálním webu montessorikurz.cz v rubrice BLOG anebo na facebookové stránce montessorihracky.cz v záložce FOTKY :-).


ZÁVĚREM

Jazyk je prvním z vážnějších témat. Jak naučit dítě číst, jak naučit dítě psát, to jsou velká a důležitá témata při kterých nechceme chybovat. Také bojujete s dotazy, proč to nenechat až na základní školu anebo proč to dítě učit už ve školce?

My ale děti nic neučíme, učí se samy, protože samy chtějí a touží po tom. My jim jen ukážeme cestu, po které jsou zase opět jen ony. Navedeme je správným směrem a pozorujeme, jak mají s každým krokem větší a větší radost.

V našem případě, u starší Klaudinky, toto téma začíná být poměrně dost aktuální a já si nevěděla moc rady, jak nadále postupovat, abych jí víc pomohla, takže jsem tento okruh doslova hltala slovo od slova, video od videa.

Tento okruh byl opravdu hodně názorný, až jsem si s poznámkami přišla jako ve škole :-D. Zase něco úplně jiného, než předchozí okruhy. Z knih a textů bych to nejspíš nemusela správně pochopit. Videa jsou jasná a přesná, že nemáte žádný problém s pochopením.

V tomto případě jsem se soustředila snad úplně nejvíc ze všech okruhů a nepřestává mě fascinovat, protože mi právě tento postup přijde naprosto geniální a i když se v tom ještě sama trochu ztrácím, říkám si, proč to kruciš takhle nejde úplně všude? Proč to musí být bráno jako alternativní způsob? Vždyť je to naprosto dokonalý!

Upřímně jsem si myslela, že lepší okruh, než smyslová výchovat už nebude. Hahaha. Laťka se zvedá výš a výš a kurz mě bavíc víc a víc, až se mi nechce věřit, že ještě 2 okruhy a bude konec.

Klobouk dolu! :-)


TIPY NA POMŮCKYCelou nabídku kurzu si můžete prohlédnout na webu Montessorikurz.cz.!!! SOUTĚŽ PRO VŠECHNY MÉ ČTENÁŘE !!!

Vyplněním dotazníku, který najdete níže, se zúčastníte soutěže o přístup k jednomu tématickému okruhu Montessori kurzu dle vlastního výběru. 

Soutěž bude ukončena 16.12 2018 a následně druhý den 17.12 2018 bude vyhlášen vítěz.

 Žádné komentáře:

Okomentovat