2. ledna 2019

UČÍME SE: Tři králové neboli Zjevení Páně

Adventní čas je za námi a blíží se s 6. ledna, což je svátek Tří králů a zároveň je to i čas, kdy se odstrojují vánoční stromky a uklízí Betlémy.

Víte, kdo byli Tři králové?Jaké dary přinesli? A proč se na domy píše K†M†B?

V dnešním článku si povíme základní informace, které se tohoto dne týkají.


KDO BYLI TŘI KRÁLOVÉ

Tři králové vlastně vůbec nejsou králové ale mudrcové. Také mohlo jít o astrology ale pravděpodobně šlo o Babylonské kněze. Ti vedeni hvězdou, došli přes Jeruzalém až do Betléma, kde se poklonili narozenému spasiteli Ježíši Kristu a předali mu své dary.


Na základě biblických příběhů tři muži údajně zastupovali tři etapy života – historii, přítomnost a budoucnost (mladý muž, muž ve středním věku, a starý král). Zajímavé přitom je, že v Bibli se nikde neuvádí počet mudrců ani jejich jména.

Postupem času se ale v příběhu jejich počet ustálil na tři a z původních mudrců se stali králové. Tři králové někdy bývají také považováni za první křesťany, že se přišli poklonit narozenému Ježíši.


DARY TŘÍ KRÁLŮ

První z mudrců řekl: "Přinesl jsem zlato pro Krále, který bude nad všechny vladaře světa."

Druhý z mudrců položil před jesličky nádobku s myrhou. Řekl: "Toto dítě je nejvzácnější ze všech lidí."

Třetí z nich předal kadidlo. "Kadidlo je příjemné Bohu. Stejně i tento Král je milý Bohu."

Zlato - Královský kov, který byl v té době nejcennějším zbožím. Vyjadřovalo úctu k novorozenému králi všech králů. Zlato je trvanlivým kovem a symbolizuje také stálost a neporušitelnost.

Kadidlo - Vonná pryskyřice, která je odedávna až dosud používaná při bohoslužbách a obřadech, byla vyznáním víry v Ježíšovo božství. Kadidlo je ve Starém i Novém zákoně symbolem modliteb stoupajících k Bohu.

Myrha - Vonná mast s konzervačními účinky, která se používá se mimo jiné při balzamování mrtvých těl. Předjímala Kristovo utrpení a smrt na kříži.


KAŠPAR

Byl dlouho považován za nejmladšího z trojice králů. Často je zobrazován s černou barvou pleti, jelikož zastupuje Afriku. Jeho tradičním oděvem byly široké orientální kalhoty, které mu sahaly až po kolena a nosil také modrý plášť. Na hlavě míval turban s královskou korunou. V rukou drží nádobu s myrhou.


MELICHAR

Melichar je oblečen do červeného pláště, který je lemován hermelínovou kožešinou. Před jesličkami většinou klečí a u nohou má položenou královskou korunu a žezlo. Je zobrazován jako nejstarší z nich. Symbolizuje evropský kontinent a bílou rasu.


BALTAZAR

Baltazar bývá zobrazován jako muž středního věku, černovlasý s krátkou zastřiženou bradkou, ale i jako černý král stojící v pozadí a přihlížející předávání darů Ježíškovi. V ruce často drží žezlo, zlatou nádobku a kadidlo. Je oblečen do dlouhého pláště, podkasaných kalhot, košile a vysokých bod. Na hlavě mívá zelený turban.  Zastupuje Asijský kontinent.


K†M†B

Christus mansionem benedicat = Kristus žehnej tomu domu.

Tři křížky značí nejsvětější trojici.

Píše se letopočet, protože požehnání trvá po celý rok.

Křída, kterou se na domy píše, je posvěcená.


TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA


My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štestí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Nám třem se hvězda zjevila,
která jak živa nebyla.

Jak jsme tu hvězdu viděli,
hned jsme si koně osedlali.

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?

Hrdě se k tomu hned přiznám,
že já jsem mouřenínský král.

A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a nový rok vám vinšujem!


ZJEVENÍ PÁNĚ

Církev si v tento den připomíná tři důležité události z Kristova života - trojí zjevení.

Především je to zjevení novorozeného Ježíše mudrcům od východu, kteří jsou prvními Kristu se klanícími pohany.

Dále je to zjevení Ježíšova vztahu k Bohu (Otci) při křtu v Jordáně.

A první Ježíšův zázrak, kdy proměnil vodu ve víno na svatbě v galilejské Káně.


PRANOSTIKY

  • Na Tři krále zima zlá je
  • Na Tři krále o skok dále
  • Na Tři krále mrzne stále 
  • Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor
  • Je-li na Tři krále jasno, zdaří se pšenice


https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/tri-kralove/prichod-tri-kralu

ZDROJE A DALŠÍ INFORMACE

  • https://www.crg.cz/sekce/historie/referaty/starovek/rim/3kralove.htm
  • https://www.pranostik.cz/pranostiky-na-6-ledna-tri-kralove-bozi-krteni/
  • https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/dary-pro-krale
  • http://www.katolik.cz/texty/view.asp?cis=176
  • http://www.cesketradice.cz/tradice/zima/tri-kralove

Žádné komentáře:

Okomentovat